Wanneer wordt er een Asbestinventaris opgemaakt? Ontdek de verschillende soorten inventaris. (Codex werk / vlaamse milieuwetgeveing / sloopinventaris.

In welke gevallen wordt een asbestinventaris opgemaakt?

Er zijn in Vlaanderen respectievelijk 2 wetgevingen van toepassing op de inventarisatie van asbest. 

  • De federale arbeidswetgeving (Codex)
  • De Vlaamse milieuwetgeving

Federale arbeidswetgeving

Sinds 1995 verplicht de federale arbeidswetgeving elke werkgever om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt, en dit ongeacht het bouwjaar.

Die verplichting  geldt  ook voor scholen, crèches en gemeentegebouwen.

Voor deze inventarissen mag geen intact materiaal beschadigd worden voor een staalname.

Hier spreekt men meestal over een asbestinventaris.

In principe dien je reeds sinds 1996 over dergelijke inventaris te beschikken zo de VME personeel tewerk stelt.

Vlaamse milieuwetgeving gebouw

Deze wetgeving is van toepassing op alle gebouwen. Dus werd uw gebouw of woning gebouwd vóór 2001?

Dan moet je tegen 23 november 2022, bij verkoop van een gebouw, over een geldig asbestattest beschikken.

Je kan dit attest hier aanvragen.

Op die manier weet de koper waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan en eventueel overwegen om de asbesthoudende producten te saneren.

Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een asbestattest te bezitten. (Ook als er niet verkocht wordt)

Zelf zult u in de toekomst het attest kunnen raadplegen via de woningpas.

Hier wordt meestal gesproken over een asbestattest.

Vlaamse milieuwetgeving bij sloop

Bij volledige of gedeeltelijke sloop van:

  • een infrastructuurwerk (> 250 m³);
  • een residentieel gebouw (> 5.000 m³);
  • een niet-residentieel gebouw (> 1.000 m³)?

Dan moet u een sloopopvolgingsplan (vroeger: sloopinventaris) toevoegen aan de aanvraag voor uw omgevingsvergunning.

Dat sloopopvolgingsplan bevat:

  • een destructieve asbestinventaris;
  • een inventaris van alle andere afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de sloop;
  • alle aandachtspunten en technische details rond de aanpak van selectieve sloop- en afbraakwerken.
Hier wordt meestal gesproken over een asbestinventaris vóór sloop.