op 1 april 2022 heeft minister van Omgeving Zuhal Demir de drie ministeriële besluiten ondertekend om het asbestattest van start te laten gaan: het inspectieprotocol asbestinventarisatie, het certificatiereglement asbest en het retributiereglement.

Zodra die ministeriële besluiten in het Belgisch Staatsblad verschijnen, treedt het asbestattest in werking. Die publicatie wordt verwacht tegen eind april 2022. De verplichting om een asbestattest te hebben bij de verkoop van een pand zal zeven maanden later ingaan, dus verwacht eind november 2022. Vanaf dan moet er een asbestattest beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis) of van de verkoopovereenkomst.

Vanaf de zomer krijgen de gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie toegang tot de databank asbestinventarisatie van de OVAM. Dan kunnen ze starten met de asbestinventarisaties voor de asbestattesten. 

asbest gevaar