Ovam belooft eerste 60 deskundigen.

In de laatste week van mei vonden de eerste theorie-examens plaats voor de kandidaat-asbestdeskundigen inventarisatie. Wie slaagde, kon deelnemen aan de praktijkexamens. 


Zullen er tijdig genoeg deskundigen beschikbaar zijn?

De OVAM gaat er van uit dat dit jaar een 60-tal asbestdeskundigen nodig zijn voor een goede marktwerking. 

Voor de volgende jaren is de ingeschatte behoefte minimaal 300 deskundigen, met een piek tot 700. Met andere woorden, er is zeker nog ruimte voor groei in de sector de volgende jaren.

Al ruim 500 kandidaten volgden de verplichte opleiding die toegang geeft tot het examen.

Momenteel ( half juli) slaagden al 39 kandidaat-asbestdeskundigen in hun theorie- en praktijkexamen.

In juli en augustus zijn nog 80 kandidaten ingeschreven om hun examens af te leggen. De OVAM verwacht dat er tegen de opstart van de markt begin september zo’n 100 geslaagde asbestdeskundigen aan de slag gaan. Dit aantal zal blijven stijgen. 

 

Publicatie lijst deskundigen asbestinventarisatie

 

Om aan de slag te gaan als gecertificeerd asbestdeskundige, moeten geslaagde kandidaten zich aansluiten bij een door de OVAM erkende certificatie-instelling (CI). Die reikt finaal het persoonscertificaat uit en zal ook toezien op een kwaliteitsvolle werking via audits en controles. 

Momenteel is er één certificatie-instelling door de OVAM erkend en dienden ook 3 andere kandidaat CI’s hun aanvraagdossier in bij de OVAM. Zodra deze dossiers volledig zijn en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, kan de OVAM de erkenning uitreiken. 

De OVAM stelt vast dat geslaagde asbestdeskundigen wachten met het aanvragen van hun certificaat totdat ook de andere CI’s erkend zijn en hun aansluitingsvoorwaarden publiceren. Daarom voorziet de OVAM op 15 augustus 2022 de eerste publicatie van de lijst met gecertificeerde asbestdeskundigen, wat initieel in juli was voorzien. 

De databank is wel al sinds 1 juli toegankelijk voor de asbestdeskundigen. De eerste asbestattesten kunnen vanaf 15 september afgeleverd worden. 

Vanaf 23 november is het asbestattest verplicht bij verkoop, dus we zitten op schema voor een tijdige marktopstart.