Asbest in verschillende verschijningen: 2 verschillende soorten vervuiling in appartementgebouwen

Asbest in een appartementgebouw kent bijzonder veel toepassingen. 

Het werd verwerkt in meer dan 3500 materialen en komt voor in woningen, appartementen, industriële gebouwen, technische installaties en zelfs voertuigen. 

Nog steeds stuiten experts  op nieuwe varianten van asbesthoudende (bouw)materialen.

Elke toepassing waarin asbest verwerkt zit kan onderverdeeld worden in één van deze klassen:

Welke vormen asbest kom je vaak tegen in een appartementgebouw?

Appartementgebouwen die gebouwd werden tijdens de ‘golden sixties’, en later, bevatten meestal een aantal al dan niet waarneembare asbesttoepassingen:

Veel verluchtingskokers werden vroeger gecompartimenteerd door middel van ronde asbestbuizen. Dit is meestal slechts waarneembaar vanop het dak van het gebouw.

Ook rookafvoeren, zowel van collectieve als individuele stookketels, werden uitgevoerd in asbestcement buizen omwille van de brandveiligheid en de lage kostprijs

Dit is meestal niet met het blote oog te onderscheiden: veel pleisterwerk bevat minuscule asbest vezels. De asbestdeskundige zal daar meestal een monstername op uitvoeren

Vloer-, trap-,  en wandbekleding waarvan de rug ‘versterkt’ werd met asbestvezels

Verlijmde (zwarte lijm) vloerdelen bevatten vaak asbestvezels

Evenzeer  werden zowel de aansluitingen tussen regenwateravoer & riool uitgevoerd in asbestcement buizen. Ook fecaliën afvoerbuizen in de kelders bestaan soms uit asbestcement.

Vaak werden de warm water buizen van de CV  vertrekkende uit de gemeenschappelijke stookplaats geïsoleerd met losgebonden asbestisolatie. Eveneens kunnen asbesthoudende koorden aanwezig zijn in oudere verwarmingsketels.

Oudere liftschachten kunnen hechtgebonden asbesttoepassingen bevatten: wandbekleding, remvoeringen, dempers…

Vooral aan de kust werden veel schouwkappen uitgevoerd in asbesthoudende materialen.

Asbestattest gemene delen

Wat is hechtgebonden asbest?

Asbestattest
Hechtgebonden asbest
Asbest gevaarlijk gemene delen appartement
Niet hechtgebonden asbest
  • asbestcementen materialen zoals dakleien, golfplaten, buizen, lambrisering, imitatiemarmer, bloembakken, afvoergoten en onderdakplaten
  • vloertegels en vloerbekleding uit kunststof, zoals vinyl;
  • asbesthoudend(e) bitumen, mastiek en dakbedekking;
  • asbesthoudende (tegel)lijm.

Hechtgebonden asbest is de minst schadelijke verschijning van asbest, maar komt het vaakst voor in bijna alle appartementen opgetrokken vóór 2001.

Zolang u juist omspringt met deze materialen (niet schuren, niet breken, niet slijpen of boren) komen er weinig of geen asbestvezels vrij. 

Hechtgebonden asbesttoepassingen zijn daarom het minst schadelijk voor de gezondheid en vergen geen bijzondere beheersaatregelene voor zover ze in goede staat verkeren

Bekijk hier bij OVAM info hoe je juist omspringt met het verwijderen van hechtgebonden asbest.

Wat is niet hechtgebonden asbest

  • pleisterisolatie rond leidingen van de centrale verwarming
  • afdichtingskoorden van verwarmingsketels of kachels
  • asbesthoudende pakkingen en dichtingen in liftkokers & machinekamers
  • asbestvilt en -karton onder vinylvloeren
  • spuitisolatie in ondergrondse parkeergarages