Categorie: Nieuws asbestinventaris

Reeds meer dan 250 asbestdeskundigen in vlaanderen

Volgens de door OVAM gepubliceerde lijst telt Vlaanderen op 23/11/2022 reeds meer dan 250 proces gecertificeerde keurders. Toch blijkt het soms moeilijk te zijn een deskundige te vinden die op korte termijn de inventaris kan opmaken. Veel heeft te maken met het afwachtend gedrag van de consument: veel verkopers hebben, in de hoop van een verkoop voor 23/11/2022 gewacht met de aanvraag. Volgens OVAM blijven er echter voldoende inspectie slots op de markt. Tijdig bestellen is dus de boodschap.

Eerste asbestdekundige tegen 16/08/2022

Ovam belooft eerste 60 deskundigen.

In de laatste week van mei vonden de eerste theorie-examens plaats voor de kandidaat-asbestdeskundigen inventarisatie. Wie slaagde, kon deelnemen aan de praktijkexamens. 


Zullen er tijdig genoeg deskundigen beschikbaar zijn?

De OVAM gaat er van uit dat dit jaar een 60-tal asbestdeskundigen nodig zijn voor een goede marktwerking. 

Voor de volgende jaren is de ingeschatte behoefte minimaal 300 deskundigen, met een piek tot 700. Met andere woorden, er is zeker nog ruimte voor groei in de sector de volgende jaren.

Al ruim 500 kandidaten volgden de verplichte opleiding die toegang geeft tot het examen.

Momenteel ( half juli) slaagden al 39 kandidaat-asbestdeskundigen in hun theorie- en praktijkexamen.

In juli en augustus zijn nog 80 kandidaten ingeschreven om hun examens af te leggen. De OVAM verwacht dat er tegen de opstart van de markt begin september zo’n 100 geslaagde asbestdeskundigen aan de slag gaan. Dit aantal zal blijven stijgen. 

 

Publicatie lijst deskundigen asbestinventarisatie

 

Om aan de slag te gaan als gecertificeerd asbestdeskundige, moeten geslaagde kandidaten zich aansluiten bij een door de OVAM erkende certificatie-instelling (CI). Die reikt finaal het persoonscertificaat uit en zal ook toezien op een kwaliteitsvolle werking via audits en controles. 

Momenteel is er één certificatie-instelling door de OVAM erkend en dienden ook 3 andere kandidaat CI’s hun aanvraagdossier in bij de OVAM. Zodra deze dossiers volledig zijn en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, kan de OVAM de erkenning uitreiken. 

De OVAM stelt vast dat geslaagde asbestdeskundigen wachten met het aanvragen van hun certificaat totdat ook de andere CI’s erkend zijn en hun aansluitingsvoorwaarden publiceren. Daarom voorziet de OVAM op 15 augustus 2022 de eerste publicatie van de lijst met gecertificeerde asbestdeskundigen, wat initieel in juli was voorzien. 

De databank is wel al sinds 1 juli toegankelijk voor de asbestdeskundigen. De eerste asbestattesten kunnen vanaf 15 september afgeleverd worden. 

Vanaf 23 november is het asbestattest verplicht bij verkoop, dus we zitten op schema voor een tijdige marktopstart. 

 

Asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022

Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 23/11/2022

Het is zover: na wat uitstel door coronamaatregelen is de datum voor de invoering van het asbestattest is gekend. Vanaf 23 november 2022 moet er bij elke overdracht van een pand gebouwd voor 2001 een asbestattest overhandigd worden aan de koper.

Op 22 april 2022 zijn de ministeriële besluiten die nodig zijn om het asbestattest van start te laten gaan gepubliceerd. De invoering van het asbestattest treedt zeven maanden na deze publicatie in werking. De verplichting geldt voor elke overdracht waarvan het compromis of de verkoopsovereenkomst ondertekend wordt vanaf 23 november 2022.

Asbestdeskundigen

Gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie krijgen vanaf de zomer toegang tot de databank asbestinventarisatie van de OVAM. Dan kunnen ze starten met de asbestinventarisaties voor de asbestattesten. Zo kunnen verkopers ruim op tijd een inventarisatie voor een asbestattest laten uitvoeren.

Asbestattest: Ministerieel besluit is ondertekend

op 1 april 2022 heeft minister van Omgeving Zuhal Demir de drie ministeriële besluiten ondertekend om het asbestattest van start te laten gaan: het inspectieprotocol asbestinventarisatie, het certificatiereglement asbest en het retributiereglement.

Zodra die ministeriële besluiten in het Belgisch Staatsblad verschijnen, treedt het asbestattest in werking. Die publicatie wordt verwacht tegen eind april 2022. De verplichting om een asbestattest te hebben bij de verkoop van een pand zal zeven maanden later ingaan, dus verwacht eind november 2022. Vanaf dan moet er een asbestattest beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis) of van de verkoopovereenkomst.

Vanaf de zomer krijgen de gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie toegang tot de databank asbestinventarisatie van de OVAM. Dan kunnen ze starten met de asbestinventarisaties voor de asbestattesten. 

asbest gevaar