Asbest attest  gemeenschappelijke delen verplicht tegen 1mei 2025.

Hier bekom je de beste prijs voor asbest attest voor de gemeenschappelijke delen van een appartement.

Steeds lokale aanbieders aan de beste prijs.

Sinds 23 November 2022 is het Asbestattest verplicht niet alleen verplicht bij verkoop van verplicht tegen Mei 2025, ook zo er niet verkocht wordt!

Bereken hier online de prijs voor de opmaak van een asbestattest voor uw appartementgebouw.

Online prijsberekening voor Asbestattest gemeenschappelijke delen appartement. Offerte steeds 6 maand geldig. Zo kan u als syndicus of belanghebbende  steeds de offerte laten goedkeuren tijdens een algemene vergadering.

Asbestattest – Offerteaanvraag

Start je offerteaanvraag:
De offerteaanvraag is volledig gratis en vrijblijvend. Onze software analyseert de door jou opgegeven parameters: aantal bouwlagen, aantal privatieven, aanwezigheid van kelderruimtes en technische ruimtes, gemeenschappelijke stookplaatsen enzoverder.

Na het indienen van de scan ontvang je direct een gedetailleerde offerte per e-mail.

De Kostprijs voor het asbestattest gemene delen asbestattest gemene delen appartement bereken je hier

Asbestattest
bij verkoop

Sinds  23 November 2022 is een Asbestinventaris verplicht bij verkoop van een eigendom gebouwd vóór 2001. Dit geldt dus ook voor een privatief stuk in een appartementgebouw.

Actieplan Asbestvrij Vlaanderen

Asbest inventaris codex werk.

Zo u als bedrijf personeel tewerkstelt bent u sinds 1996 verplicht om over een asbestinventaris te beschikken.

Info Codex werk

Asbestinventaris sloop

Het sloopopvolgingsplan is een voorwaarde om uw omgevingsvergunning te bekomen wanneer u één of meerdere gebouwen of bouwkundige werken (gedeeltelijk) wenst te slopen.

Info inventaris sloop

 

Het Asbestattest bij verkoop

Sinds 23/11/2022 is een asbestattest verplicht  bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001, bij verhuur van dergelijke woningen zal dit vermoedelijk pas in 2025 verplicht zijn. Een privatief appartement wordt beschouwd als woning. Het asbestattest gemeenschappelijke delen appartement is hier niet geldig voor.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw: erkende asbestdeskundigen voeren een grondige doch niet-destructieve inspectie uit, waarbij mogelijks enkele stalen worden genomen, en maken vervolgens een asbestinventaris op.

Zodra de asbestinventarisatiedatabase bij OVAM operationeel is wordt de asbestinventaris opgemaakt in deze database. Het asbestattest wordt uitgereikt door de OVAM.

De OVAM asbestinspectie bij gemeenschappelijke delen appartement is niet-destructief: dit betekent dat alleen visueel toegankelijke toepassingen worden geïnspecteerd en beschreven. Er wordt dus niet geïnspecteerd achter bijvoorbeeld dichtgemaakte valse wanden en/of plafonds.

Voor bepaalde asbest(verdachte) toepassingen is het mogelijk dat onze expert een staal dient te nemen waarop een asbestanalyse wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium.

Dit gaat om volgende mogelijke toepassingen (niet limitatieve lijst):

 • leidingisolatie: het aantal stalen is afhankelijk van het aantal lm dat aanwezig is
 • wandpleister: het aantal stalen is afhankelijk van het volume van het gebouw + verdachte lokalen
 • vloerbekleding, al dan niet met een lijmlaag
 • mastiek in raamkozijnen
 • asbestkoord in verwarmingstoestellen
 • Warmte werende platen in stookplaatsen
 • …..

Naar een Asbestvrij Vlaanderen tegen 2040:

Lees hier alle decreten ivm asbestbeheer in Vlaanderen

Decreten ivm Asbest

Voorzichtig met asbest omgaan

Om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van asbest, verbiedt het Materialendecreet:

 • asbesthoudende materialen bij werken opnieuw insluiten
 • de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die een risico vormen
 • constructies plaatsen op of over een asbestcementen dak of -gevel;
 • een asbestdak of -gevel reinigen of ontmossen, ongeacht de gebruikte techniek.
Deze beperkingen gelden eveneens voor de syndicus, beheerder van de VME.