Asbestattest appartementblokken:  voor appartementblokken gebouwd voor 2001 verplicht tegen 31/12/2026. (Update juni 2024)

Wanneer heb ik als VME een asbestattest nodig?

asbestattest vme gemene delen

Als je appartement gebouwd werd na eind 2000 is er geen asbest in verwerkt, de productie van Asbesthoudende materialen is immers in België verboden vanaf 1996. Je valt dan ook buiten de regelgeving van het asbestattest

Zo het appartement voor deze datum gebouwd werd is er dus steeds een asbestinventaris verplicht.

Na wijziging in het verzameldecreet , is een asbestinventarisatie gemene delen verplicht tegen 31/12/2026 voor elke vereniging van mede-eigenaren. 

Aan het attest zijn geen verplichtingen verbonden, je hoeft als syndicus (voorlopig) de asbesthoudende materialen niet te verwijderen. 

Wel dien je als syndicus het attest te hebben tegen voormelde datum.

Dit attest bevat een aantal beheersmaatregelen die je als syndicus dient op te volgen.

Zo is het aangeraden bij werken of verbouwingen aan het appartement steeds de asbestinventaris over te maken aan de optredende vaklieden.

Wie levert een asbestattest af ?

Het asbestattest wordt afgeleverd door een ‘deskundige asbestinventarisatie’. Deze persoon zal, na grondige inspectie van de gemene delen,  de mogelijke asbesthoudende plaatsen inventariseren en in het door OVAM beheerde systeem oplijsten. 

OVAM kan je dan een geuniformiseerd asbestattest afleveren. Dit attest wordt overgemaakt aan alle mede-eigenaren, die het bij een eventuele huurovereenkomst dienen te voegen.

Bereken de kostprijs voor je gebouw

Hoe gevaarlijk is asbest in een appartement?

De vlaamse milieuwetgeving is op heden gericht op inventarisatie en sensibilisering.

In dit artikel behandelen we enkel de Vlaamse milieuwetgeving, die van toepassing is op alle in vlaanderen gelegen gebouwen, zowel voor bewoning als niet bewoning. 

Binnen de Vlaamse wetgeving dienen we twee soorten asbest te onderscheiden van elkaar, namelijk hechtgebonden of niet hechtgebonden asbest houdende materialen.

Hechtgebonden asbest, die het meest voorkomt in appartementgebouw, houdt weinig gezondheidrisico’s in voor zover je het onaangeroerd laat. Dit betreft dakbekleding, golfplaten, gevelbekleding, vensterbanken, keukenopstanden, lijmen, luchtafvoer, rioolbuizen enzoverder.

Niet hechtgebonden asbest, komt eveneens voor in mede-eigendom, en houdt grotere gezondheidricico’s in. Dit kan men terugvinden als isolatie rond verwarmingsbuizen in de kelder van gebouwen die gebouwd werden tussen 1950 – 1970, maar ook isolatiematerialen in gemeenschappelijke parkeergarages & liftkokers kunnen bestaan uit niet hechtgebonden asbest.

Hoe gevaarlijk de aanwezigheid van asbest is in het appartementgebouw hangt dus af van het soort en evenzeer van de ouderdom en slijtage van het materiaal.

Asbest in de gemene delen van een appartementgebouw, een asbestattest en wat dan?

Tot en met 1996 werd asbest veelvuldig gebruikt als bouwmateriaal van de Vlaamse woning.

Niet alleen het ‘onderdak’ (menuiserite) maar evenzeer bloempotten, mastiek, gevelbekleding, dakbekleding, muurdecoratie maar ook vensterbanken, keukenkasten schoorsteenpijpen, afvoerpijpen en buisisolatie kunnen mogelijks asbest bevatten voor zover ze voor 2001 gebouwd werden.

Ontdek het hier de checklist asbest 

Moet ik asbest in de gemeenschappelijke delen saneren?

De bedoeling van het attest is in eerste instantie een sensibilisering van de van de mede-eigenaren en de syndicus om over te gaan tot sanering.

Ongetwijfeld volgen er later nog sensibiliseringscampagnes en premies voor het verwijderen van asbesttoepassingen. Ovam wil een asbestvrij Vlaanderen tegen 2042.

Kostprijs van een asbestattest

Het deskundig plaatsbezoek wordt uitgevoerd door een door OVAM erkende zelfstandige. De prijzen worden bepaald volgens de regio, vraag en aanbod.

Het loont dus zeker de moeite verschillende prijzen te vergelijken vooraleer een deskundige aan te stellen. Met ons voorgesteld programma kan je op een eenvoudige wijze de beste prijs in je regio bekomen.

Afhankelijk van de grootte van de gebouw, het aantal liften, aantal privatieven en het aantal bouwlagen berekenen wij het beste aanbod in jouw streek.

Beperkingen voor een gebouw waar asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Het asbestdecreet voert specifieke verbodsbepalingen in voor asbesthoudende daken of gevels:
  •  het verbod om aan asbesthoudende dak- en gevelbekledingen constructies te bevestigen of om er constructies óver te plaatsen (bv. zonnepanelen, overzetdaken of reclamepanelen aan de zijgevel)
  • een verbod om asbesthoudende dak- en gevelbekedingen te bedekken of in te sluiten met andere materialen
  • een verbod om dak- of gevelbekledingen van asbestcement te reinigen
  • een verbod om dak- of gevelbekledingen van asbestcement te ontmossen.
Deze verplichtingen gelden reeds vanaf 27 april 2019.
De Vlaamse regering kan die verbodsbepalingen aanvullen met voorschriften om de impact te minimaliseren van hemelwater dat afstroomt van dak- of gevelbekledingen met asbestcement. (Verweerde golfplaten)