Nieuwe deadline asbestattest gemene delen appartement sinds juni 2024.

  Tijdens de laatste ministerraad voor de kerstvakantie 2023 keurde de Vlaamse regering een geactualiseerde versie van het asbestafbouwplan goed.

  In het geactualiseerd asbestafbouwplan keurde de Vlaamse regering het  principe goed van een aangepaste regeling.

  Een vervroegde algemene verplichting voor appartementsgebouwen om over een asbestattest GD te beschikken. 

  De nieuwe mijlpaal werd gebracht op 01/01/2027.

  De start van de informatieplicht rond het asbestattest GD bij verkoop wordt uitgesteld naar diezelfde datum, om zo te aligneren op de algemene verplichting.

  Voordeel van deze regeling is dat er geen discussies meer kunnen zijn over de noodzaak van het asbestattest GD. Elk gebouw zal daarover moeten beschikken, ook los van verkoop. Verkoopt er echter één van de mede-eigenaars dan kan die perfect het asbestattest GD gebruiken voor zijn informatieplicht. Uiteraard moet er ook altijd een asbestattest voor het appartement zelf (het privatief) zijn.

  Is de VME in overtreding met de algemene verplichting, dan zal het attest uiteraard alsnog opgemaakt moeten worden in functie van de verkoop, alsook schenking.

  Sanctie
  We staan kort nog even stil bij één ander luik van het actieplan asbestafbouwbeleid 2023. De tekst die werd goedgekeurd door de regering zegt immers ook dat er iets zou kunnen veranderen op vlak van sancties. OVAM zal immers een onderzoek opstarten of het organisatorisch mogelijk is om inbreuken op de algemene verplichting tot aanwezigheid van een asbestattest te bestraffen door middel van een geldboete, naar het model van het EPC GD. Die geldboete zou dan ten laste zijn van de VME, die in gebreke is met de plicht om het attest te laten opmaken.

  Vervolg

  Ondertussen raden we aan om de opmaak van het asbestattest GD op algemene vergaderingen te agenderen.