Bereken hier online jouw offerte Asbestattest gemeenschappelijke delen

Wanneer is een Asbestattest gemeenschappelijke delen appartement verplicht?

1. Het gebouw is opgetrokken te zijn vóór 2001?

-> Het attest is verplicht tegen 
eind december 2026

(update juni 2024)

2. Het gebouw is opgetrokken na eind  2000?

-> Er is geen asbest attest nodig

Is een asbestattest gemene delen geldig bij verkoop van een privatief appartement?

Het asbest attest gemeenschappelijke delen van een appartement inventarieert enkel de gemeenschappelijke delen. 

In dit attest vind je geen uitspraak over de toestand van de privatieve delen.  Dit attest is nuttig in functie van voorlopige beheersmaatregelen, bij werken aan het gebouw…. 

Een individueel attest per privatief is dus noodzakelijk bij verkoop van een appartement sinds 23/11/2022, 

Prijs asbestattest voor verkoop appartement.

Wil je een appartement verkopen? Is het gebouw opgetrokken vóór 2001? Dan heb je een asbest attest volgens OVAM protocol nodig.

Bereken hier de prijs voor een asbest attest bij verkoop van een individueel appartement.

Prijsberekening verkoop appartement

Procedure aanvraag asbestattest gemeenschappelijke delen:

1. Stel een gecertificeerd asbestdeskundige  (ADI) aan. 

Voor het bekomen van een asbestattest volgens het Ovam protocol werken wij enkel met gecertificeerde asbestdeskundigen.

2.De asbestdeskundige verzamelt info.

De overgemaakte offerte bevat een link waarbij u de deskundige eenvoudig kan aanstellen. U wordt binnen de 48 uur gecontacteerd door de lokale asbestdeskundige. Mogelijks verzoekt hij u tot het aanleveren van plannen en/of basisakte van het gebouw

3. Plaatsbezoek op afspraak samen met de Syndicus

De asbestdeskundige maakt een afspraak voor het plaatsbezoek. Tijdens het plaatsbezoek moet een verantwoordelijke van de VME aanwezig zijn. (Meestal is dit de Syndicus, maar kan evenzeer een lid van de Raad van mede-eigenaars of de commissaris van de rekeningen zijn.)

4. Niet destructieve inventaris

Tijdens het plaatsbezoek inventariseert de deskundige de zichtbaar Asbesthoudende materialen. Voor materialen waarover twijfel kan bestaan zal de deskundige een kleine staalname uitvoeren en het staal overmaken aan een erkend labo. De staalname gebeurt steeds op een discrete plaats zodanig dat er geen schade aangebracht wordt aan het gebouw.

5. De asbestdeskundige bezorgt u het asbestattest.

Zodra de resultaten van de eventuele staalnames bekend zijn zal de asbestdeskundige overgaan tot het opstellen van het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen van het appartement. Dit attest, uitgegeven door OVAM, heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. In bepaalde gevallen kan de geldigheid herleid worden tot 5 jaar. (In het kader van specifieke beheersmaatregelen)

asbest mannelijke inspecteur

Bereken hier vrijblijvend jouw offerte voor een Asbestattest gemeenschappelijke delen